FERIE OG FRAVÆR


 

PLANLAGT FERIE, KURSER ELLER ANDET FRAVÆR:

 

September/oktober 2022
 

Janus Kjær   

8/9,  16/9,  26/9-30/9

4/10, 12/10, 17/10-21/10,  28/10

 

Signe Budtz  

6/9-14/9,  19/9,  22/9,  30/9

5/10-10/10,  12/10-13/10,  17/10-20/10,  24/10,  26/10,  28/10

 

Anne Drøhse 

9/9,  19/9,  27/9

5/10, 13/10,  21/10,  25/10,  31/10

 

Lars Westerberg  

7/9,  12/9-16/9,  23/9

3/10,  11/10,  19/10-21/10,  27/10

 

Lene Justesen 

12/9,  19/-26/9,  28/9

6/10,  14/10-18/10,  24/10-26/10

 

______________________________________________________________________________

 

Mads Thomsen

2/9,  9/9,  16/9,  23/9,  30/9