FERIE OG FRAVÆR

 
PLANLAGT FERIE, KURSER ELLER ANDET FRAVÆR:
 
Maj/juni 2022
 
 
Janus Kjær   
5/5,  16/5,  23/5,  31/5
8/6,  16/6,  24/6
 
 
Signe Budtz  
7/6-9/6,  14/6-17/6,  22/6-24/6,  30/6
2/5-3/5,  5/5,  9/5-11/5,  18/5-20/5,  27/5-31/5
 
 
Anne Drøhse 
1/6,  9/6,  17/6,  20/6-28/6
6/5,  16/5,  24/5-27/5
 
Lars Westerberg  
4/5,  12/5,  19/5-20/5,  30/5
7/6,  15/6,  23/6
 
Lene Justesen 
9/5,  17/5,  25/5
2/6,  10/6,  20/6,  27/6-29/6
 
 
______________________________________________________________________________
 
Mads Thomsen
16/5-23/5,  27/5
3/6
 
 
 
Louise Eriksen
23/5-25/5
3/6,  10/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Retur til forsiden.