FERIE OG FRAVÆR

 
PLANLAGT FERIE, KURSER ELLER ANDET FRAVÆR:
 
April/maj  2021
 
 
Janus Kjær   
12/4-15/4,  22/4
10/5,  14/5,  18/5,  20/5,  26/5
 
 
Signe Budtz
9/4-12/4,  20/4,  28/4
6/5,  14/5,  25/5-26/5
 
Anne Drøhse 
15/4,  23/4
3/5,  11/5,  19/5-20/5,  27/5
 
 
Lars Westerberg 
13/4,  21/4,  29/4
5/5-7/5,  14/5-175,  25/5
 
 
Lene Justesen 
16/4,  21/4-26/4
4/5,  12/5,  20/5,  25/5-28/5
 
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
Jonas Lynggaard
6/4-14/4, 20/4-27/4,  29/4
3/5-5/5,  7/5,  14/5,  18/5
 
 
Marie-Louise Bøegh
11/5,  18/5,  21/5,  27/5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Retur til forsiden.