FERIE OG FRAVÆR

 
PLANLAGT FERIE, KURSER ELLER ANDET FRAVÆR:
 
September og oktober 2021
 
 
Janus Kjær   
3/9,  9/9,  13/9,  21/9,  29/9-30/9
7/10,  15/10,  18/10-25/10
 
 
Signe Budtz
1/9,  6/9-7/9,  9/9,  17/9,  23/9,  27/9
5/10,  13/10,  21/10,  25/10-26/10,  29/10
 
 
Anne Drøhse 
1/9-6/9,  14/9,  22/9,  29/9-30/9
8/10-18/10,  26/10
 
Lars Westerberg  
2/9,  10/9,  16/9,  20/9,  28/9
6/10-8/10,  14/10,  22/10,  27/10-29/10
 
 
Lene Justesen 
7/9,  15/9,  23/9-24/9
1/10,  5/10,  11/10,  19/10,  25/10-27/10
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
Simon Hvidtfeldt Nielsen
8/9,  17/9,  24/9
1/10,  8/10,  15/10,  22/10,  29/10 
 
 
Alexandre Storm Hansen
 
 
 
Fariha Olawi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Retur til forsiden.